top of page

Psychoterapeutické a supervizní konzultace s Ellynne Skove (USA) 13. -16. 5. 2024

Psychotherapy and supervision with Ellynne Skove (USA) 13. -16. 5. 2024

*** for ENGLISH scroll down

 

Vzácný host Jógamatky, přední americká terapeutka Ellynne Skove, poskytuje individuální psychoterapeutické konzultace a individuální i skupinové supervize během jejího pobytu v Brně.

Ellynne Skove MA, LCAT, DTR-BC, NCC, RPP je certifikovanou pohybovou terapeutkou, která se zaměřuje především na prenatální psychologii a psychologii porodu. Ellynne má přes 35 let praxe, v níž se věnuje přípravě na početí, vědomému rodičovství, rodinám s dětmi do 3 let a dospělým s nezpracovanými porodními tématy.

Pro terapeutická setkání ji nejčastěji vyhledávají rodiče, kteří potřebují pomoci s pomalým nebo nestandardním vývojem svých miminek, nebo jinými nesnázemi se svými dětmi (např. astma, koliky, zlost a agrese, nedostatečný kontakt), při předpokladu, že tyto problémy mohly být zapříčiněny traumatem při početí, v prenatálním období či při porodu. Během svých návštěv ČR v minulých letech měla Ellynne řadu terapeutických setkání s klienty v Praze, kdy například pomáhala maminkám navázat dobrý kontakt s jejich dětmi po náročných okolnostech, které jim bránily v optimálním těhotenství či porodu.

Superivizi nabízí Ellynne pro psychoterapeuty, fyzioterapeuty, porodní asistentky, laktační poradkyně a další odborníky příbuzných oborů. Supervize může být individuální i skupinová. 

Ellynne vychází ze svého vzdělání v oblasti pre- a perinatální psychologie a zdraví, dále má zázemí v Somatic Experiencing Trauma Healing, Polarity Therapy, Bonding Repair Therapy, Theta Healing. Využívá své široké zkušenosti s jógou a vývojovými pohyby se záměrem šířit v rodinách i mezi odborníky soucit a porozumění základním zkušenostem, které v sobě všichni bez rozdílu, jakožto lidské bytosti, neseme ve své implicitní buněčné paměti. Protože právě soucit a pochopení může projasnit náročné a traumatické události, jež brání v životě zdraví, radosti a lidskému spojení. 

elly.jpg

Konzultace trvají 120 minut a jsou v angličtině. Pokud byste potřebovali překlad, neváhejte se na nás obrátit. Cena konzultace bez překladu je 2 - 4tis. Kč dle finančních možností klienta. Pokud si přejete sjednat schůzku, prosím kontaktujte Ninu: studiojogamatka@gmail.com, 776361332

Ellynne Skove (USA)  is offering private appointments during her stay in Brno. Individual therapy and supervision.

Ellynne has over 35 years in practice as a licensed somatic psyhchotherapist and developmental movement specialist.  She is known for her help with slow to develop babies and those who have experienced difficutly with their children (asthma, colic, anger, lack of connection) due to conception, prenatal, or birth trauma.  Ellynne has seen numerous clients in Prague over the years helping mothers to reconnect to their children after difficult circumstances that prevented them from having an optimal pregnancy or birth.  She has a background in Pre & Perinatal Psychology and Health and has presented at as well as produced International Birth Psychology Congresses.  Ellynne has additional background in Somatic Experiencing Trauma Healing, Polarity Therapy, Bonding Repair Therapy, Theta Healing,  and uses her vast experience in yoga and developmental movement to bring deep compassion and a lens to foundational experiences that all humans carry with them in their implicit cellular memories.  She is able to help clear events that are impeding on health and joy , and human connection in life.

Supervision appointment can be individual or in a group with smaller circle for therapists and practitioners who are involved in infant developmental movements, baby yoga, birth psychology.

We learn better from the experience of others in the group. Many questions that practitioners have are common topics for others. This helps us to realize that some of the topics we encounter in our work are universal. Practitioners have a variety of expertise and practices that enable us to work in the overall context and more objectively when we bring in our stimuli and challenges. We can support each other and deepen the understanding of the use of training work in our practice.

Everyone in the group will have a chance to talk about some of the specific situations they face in practice or in relation to themselves in working with children, families, developmental motion patterns and birth psychology.

 

Appointments are 120 min. long and in English. Please contact Nina at: studiojogamatka@gmail.com, 776361332 to make an appointment. The price is 2 - 4 000 CZK according to financial possibilities of the client.

bottom of page