top of page
baby brno.JPG

Lektorský kurz jógy pro miminka/ Teacher training in baby yoga

*** for ENGLISH scroll down

 

Profesionální výcvik s přední americkou terapeutkou ELLYNE SKOVE

v oblasti jógy pro miminka, vývojových pohybů a psychologie porodu.

10.4. - 12.4. 2020 - Level 1 (nemobilní miminka ležící na zádíčkách, později na bříšku)

18.4.-19.4. 2020 - Level 2 + 3 (mobilní miminka plazící se a lezoucí, batolátka stojící u nábytku a začínající chodci do 18 měsíců)

Výcvik ocení nejen učitelé jógy, kteří chtějí pracovat s miminky, ale také profesionálové působící v oblastech dětského zdraví a ošetřovatelství, porodní péče, bodyterapie, taneční terapie, psychologie, fyzioterapie, péče o děti s postižením, kraniosakrální terapie, pediatrie a dalších blízkých oborů.

Výcvik se zaměřuje na práci s miminky od období před početím přes prenatální období a porod i během jejich dalšího ranného růstu - vývoje páteře, chodidel, nervového systému a mozku. Budeme propojovat jógové pozice s vývojovými pohyby - v leže na zádíčkách, na břiše, na boku, při přetáčení, plazení, lezení, v sedu, při odtlačování se do stoje i v chůzi. Důraz kurzu je kladen na pochopení anatomického a psychomotorického vývoje miminka. Budeme se také zabývat otázkou, jak může fetální či porodní trauma ovlivnit vývoj těla a mysli.

* Díky sebezkušenosti získáte porozumění vzorcům kojeneckých vývojových pohybů

* Dokážete propojit principy vývojových pohybů s jógovými pozicemi
* Budete si vědomí anatomických specifik u miminek oproti větším dětem a dospělým
* Osvojíte si možnosti podpory bondingu a attachementu mezi pečující osobou a miminkem
* Dozvíte se o základních principech prenatální a perinatální psychologie a zdraví
* Pochopíte důležitost pozorovacích schopností u miminek
* Pochopíte klíčovou roli smyslů pro rozvoj pohybu a učení
* Získáte mnoho tipů na aktivity přiměřené vývoji miminek, které budete schopni začlenit do své praxe a s nabytou výcvikovou zkušeností budete moci kreativně vytvářet vlastní aktivity


Součástí každého dne bude praxe s využitím vývojových pohybů, ideokineze, her a pozorování. Denně nás také čekají teoretické prezentace a diskuse. Během výcviku proběhnou 1-2 ukázkové lekce s hostujícími miminky.

* Účastníci získají obsáhlý manuál v českém překladu a při úspěšném ukončení certifikát. Celý kurz je tlumočen do češtiny.

* Těhotné účastnice jsou vítány, jen některé sebezkušenostní aktivity budou potřebovat modifikovat.

Časový rozvrh všech dnů:
9:30 - 18:00 (s pauzou na oběd)

CENA:
Level 1 - 7 500,- při platbě do 15.2. 2020, později 8 400,-

Level 2+3 - 5 500,- při platbě do 15.2. 2020, později 6 200,- 

Level 1+2+3 - 12 000,- do 15.2. 2020, později 12 400,- 

Můžete se přihlásit na celý výcvik (2 víkendy - level 1: celé dny pátek, sobota, neděle + level 2: sobota, neděle), což velice doporučujeme - získáte tak velice komplexní informace i zkušenost, dostatečný základ k lektorvání kurzů jógy s miminky od 2 do 18 měsíců. Je možné se také přihlásit pouze na level 1. K přihlášení pouze na level 2 je potřeba, aby student už v dřívejších letech absolvoval některý z workshopů s Ellyne, kde se mu dostalo základu o prenatální psychologii a psychologii porodu (domluvíme případně individuálně).

REGISTRACE:

jakodomajoga@gmail.com

Ellynne Skove MA, LCAT, DTR-BC, NCC, RPP je certifikovanou pohybovou terapeutkou, která se zaměřuje především na prenatální psychologii a psychologii porodu. Ve své práci spojuje dynamickou anatomii a práci s vývojovými pohyby, Body mind centering, polaritní terapii a tanečně pohybovou terapii. Působí jako špičková odbornice a terapeutka v USA. Práci s tělem, myslí a duchem se věnuje již přes 30 let. Je zakladatelkou a ředitelkou organizace GoGo Babies a True North Wellness, kde pracuje s rodinami i jednotlivci a to nemluvňaty, dětmi i dospělými.
Na základě svých zkušeností vyvinula a zavedla do škol mnoho programů pohybové terapie. V posledních letech se zaměřuje na psychologii porodu. Ve své práci se věnuje přípravě na početí, vědomému rodičovství, rodinám s dětmi do 3 let a dospělým s nezpracovanými porodními tématy.


ENGLISH:

INFANT DEVELOPMENTAL MOVEMENT & YOGA FOR BABIES WITH AN INTRODUCTION TO BIRTH PSYCHOLOGY

10.4. - 12.4. 2020 - Level 1 (premobile babies)

18.4.-19.4.2020 - Level 2+3 (mobile babies and toddlers up to 18 months)

This training will benefit professionals working in the fields of infant health, occupational therapy, physical therapy, dance/movement therapy, yoga, somatic therapy, craniosacral therapy, somatic psychology, birth psychology, early intervention, pediatrics, post partum doula, & baby nursing to name a few.

The training focuses on work with babies from pre conception through the fetal period, and birth on up to the development of the spine, feet, nervous system, and brain. We correlate yoga poses to the developmental movement components of tummy time, side lying, rolling, creeping, crawling, sitting in vertical pushing to stand, & walking. There is a strong emphasis on infant anatomical development. We will consider fetal and birth imprints in our training and how to accommodate these along with how fetal or birth trauma can impact development in body and mind.

* Gain experiential knowledge of infant developmental movement patterns
* Correlate developmental movement with yoga poses
* Learn considerations of infant anatomical structures
* Develop ways to support essential bonding & attachment relationships between caregivers & babies
* Learn basic principles of pre and perinatal psychology and health
* Learn observation skills
* Learn how the senses are key to movement and learning
* Learn & create developmentally appropriate activities for incorporating this work into your own professional practice.

We will have daily practice of developmental movement using ideokinesis, games, & observation. There will be daily theoretical presentations and discussions, & guest babies for a sample class and observations. All participants will receive a 90 page training manual.

* Pregnant participants are welcome but will need to modify the experiential activities.
* Training will be in english with czech translation

DAILY SCHEDULE:
9:30 - 18:00 (with lunch break)


PRICE:

Level 1 - 7 500 CZK / 295 EUR payment before 15.2. 2020, later 8 400 CZK / 330 EUR

Level 2+3 - 5 500 CZK / 215 EUR payment before 15.2. 2020, later 6 200 CZK / 245 EUR

Level 1+2+3 - 12 000CZK / 470 EUR payment before 15.2. 2020, later 12 400 CZK / 485 EUR

To attend mobile babies training (level 2+3) a student must have either studied with Ellyne before or take level one foundation training.


****This Training is now part of the CHILDREN’S YOGA TEACHER TRAINING COLLABORATIVE AND CAN BE USED TOWARD ACCRUING CERTIFICATION!**** (US)

Ellynne Skove is a New York state licensed Movement therapist, nationally certified counselor,yoga teacher, and Polarity therapist. In 2010 Ellynne completed additional graduate studies in Pre and Peri Natal Psychology at The Santa Barbara Graduate Institute. She has worked for over 30 years with pregnant women, parents, babies, children, and adults. Ellynne studied developmental movement/Dynamic Anatomy with the late Nancy Topf for 15 years, Body/Mind Centering, Brain Gym and Yoga for the Special Child. She received her 200 hour yoga teacher certification from OM Yoga and studied PreNatal Yoga with Ma Yoga & Janice Clarfield, Mommy & Me Yoga with Jyohti Larson. She is recently certified in Baby Wearing, and as a Breastfeeding Counselor.

In her work with babies and parents, Ellynne has worked on the staffs of The Motherhood Center, Families First, RealBirth, The Brooklyn Arts Exchange, Birthday Presence, The Battery Park City Conservancy, PreNatal Yoga Center, & Wild Was Mama. She has presented programs in developmental movement, yoga, and polarity therapy for The American Dance Therapy Association, The American Polarity Therapy Association, The Association for Pre & Perinatal Psychology & Health, Biodynamic Cranio-Sacral Therapy Association, Area Yoga, Vira Yoga, Child Light Yoga, Druna, Pentacle, The Open Center Polarity Program, and The Lotus Project’s production of Eve Ensler’s, The Vagina Monologues. Additionally, over the past two decades, Ellynne has served as a consultant and faculty member for numerous New York City schools specializing in early intervention and special education. She supervises graduate students from Pratt, Antioch, and Sarah Lawrence Colleges. Ellynne teaches professional trainings in The Czech Republic as well as the U.S.A. Ellynne has presented at the NYC Museum of Motherhood and has been a guest member of the NGOs, OMEAP, & CEPPS, at the United Nations. Ellynne is a strong proponent of prenatal communication, and conscious parenting. She is available for pregnancy and fertility counseling, as well as prenatal bonding, bodywork, and birth trauma resolution.

Ellynne chaired the 2012 & 2013 International Birth Psychology Congresses.

Professional Affiliations: New York Perinatal Assoc. (NYSPA), Coalition to Improve Maternity Services (CIMS), Choice in Childbirth (CIC), Association for Pre & Perinatal Psychology & Health (APPPAH), American Polarity Therapy Assoc.(APTA), American Dance Therapy Assoc.(ADTA), Nationally Certified Counselors (NCC), and Help, Understand, Guide Your Baby (HUG)


 

bottom of page